Kategorier

Kategorier
Beläggningsarbete
Visa
Blixthalka
Visa
Brand i fordon
Visa
Broöppning
Visa
Bärgning
Visa
Ceremoni
Visa
Cykellopp
Visa
Dimma
Visa
Djur på vägen
Visa
Evenemang
Visa
Fallande is
Visa
Faror på vägen
Visa
Fordon på fel vägbana
Visa
Fordonshaveri
Visa
Fordonskonvoj
Visa
Färja
Visa
Föremål på vägen
Visa
Halt väglag
Visa
Hastighetsbegränsning gäller
Visa
Hinder på vägbanan
Visa
Hårda vindar
Visa
Höjdbegränsning gäller
Visa
Järnvägskorsning fungerar ej
Visa
Kricketmatch
Visa
Körfältsavstängningar
Visa
Låg, bländande sol
Visa
Långsam kö
Visa
Långsam trafik
Visa
Långsamtgående fordon
Visa
Maraton
Visa
Marknad
Visa
Människor på vägen
Visa
Nedfallet träd
Visa
Nedsatt sikt
Visa
Olja på vägen
Visa
Olycka
Visa
Olycka med farligt gods
Visa
Olycka med tungt fordon
Visa
Omfattande brand
Visa
Oskyddat olycksområde
Visa
Rullgrus
Visa
Slåtterarbete
Visa
Smala körfält
Visa
Sprängningsarbete
Visa
Stenras
Visa
Stillastående trafik
Visa
Stormvindar
Visa
Tappad last
Visa
Tillfällig räddningsgata
Visa
Tjälskada
Visa
Trafik i enkla växlande köer
Visa
Trafikmeddelande
Visa
Trafiksignal fungerar ej
Visa
Underhållsarbete
Visa
Uppröjningsarbete
Visa
Utryckningsfordon
Visa
Viktbegränsning gäller
Visa
Vägarbete
Visa
Vägarbeten
Visa
Vägen avstängd
Visa
Vägren
Visa
Vägskada
Visa
Ytvatten
Visa
Översvämning
Visa