Olycka

Visa pågående händelser

Trafikinformation

Väg 83 | Olycka

schedule 2024-07-04 19:46

Olycka

Väg 83 från Granbo till Böle båda riktningarna i Gävleborgs län (X)

Trafikolycka flera fordon i höjd med Böle. Vägen stängs av helt under räddningsarbetet.

Läs mer

Väg 62 | Olycka

schedule 2024-07-04 17:40

Olycka

Väg 62 från Forshaga till Kvarntorp båda riktningarna i Värmlands län (S)

Singelolycka personbil i höjd med Forshaga. Räddningstjänst på plats. Prognosen är preliminär.

Läs mer

Väg 2968 | Olycka

schedule 2024-07-04 17:05

Olycka

E20 från Hassle till Hasslerör i riktning mot Göteborg i Västra Götalands län (O)

Trafikolycka flera fordon. Räddningstjänst på plats. Saneringsarbete pågår. Kortare stopp av trafiken kan förekomma.

Läs mer

Väg 271 | Olycka

schedule 2024-07-04 16:45

Olycka

Väg 271 från Trafikplats Älvsjö till Magelungsvägen/Mellanvägsbacken i riktning mot Trångsund i Stockholms län (AB)

Två personbilar som sammanstött, står mitt på bron till höger.

Läs mer

Väg 271 | Olycka

schedule 2024-07-04 16:45

Olycka

Väg 271 från Trafikplats Älvsjö till Magelungsvägen/Mellanvägsbacken i riktning mot Trångsund i Stockholms län (AB)

Två personbilar som sammanstött, står mitt på bron till höger.

Läs mer

E45 | Olycka

schedule 2024-07-04 16:47

Olycka

E45 från Trafikplats Överby till Trafikplats Skogsbo i riktning mot Karlstad i Västra Götalands län (O)

Trafikolycka med flera fordon i höjd med Trafikplats Skogsbo i norrgående riktning. Räddningstjänst på plats. Begränsad framkomlighet förbi platsen. Prognosen är preliminär.

Läs mer

E45 | Olycka

schedule 2024-07-04 16:39

Olycka

Väg 2026 från Trafikplats Skogsbo till Korseberg i riktning mot Vänersborg i Västra Götalands län (O)

Trafikolycka med flera fordon vid påfart från Trafikplats Skogsbo i norrgående riktning. Räddningstjänst på väg till platsen. Prognosen är preliminär.

Läs mer

E6 | Olycka

schedule 2024-07-04 16:00

Olycka

E6 från Trafikplats Bäckebol N (80) till Bäckebolsmotet (79) i riktning mot Malmö i Västra Götalands län (O)

Trafikolycka med flera fordon. Står i busskörfältet.

Läs mer

Väg 23 | Olycka

schedule 2024-07-04 15:33

Olycka

Väg 34 från Källekullen till Näshult båda riktningarna i Kalmar län (H)

Begränsad framkomlighet på grund av singelolycka med personbil i höjd med Södra Vi. Växelvis trafik.

Läs mer

Väg 40 | Olycka

schedule 2024-07-04 14:51

Olycka

Väg 40 från Djupedal till Strängsered i riktning mot Göteborg i Västra Götalands län (O)

Trafikolycka med flera fordon. I höjd med Strängsered.

Läs mer

E4 | Olycka

schedule 2024-07-04 14:53

Olycka

E4 från Trafikplats Skånes Fagerhult (73) till Trafikplats Örkelljunga (72) i riktning mot Helsingborg i Skåne län (M)

Singelolycka med personbil i höjd med Jälla.

Läs mer

Väg 68 | Olycka

schedule 2024-07-04 14:53

Olycka

Väg 68 från Tavelbacken till Vallbyheden båda riktningarna i Gävleborgs län (X)

Singelolycka med personbil, i höjd med Vallbyheden. Begränsad framkomlighet.

Läs mer

Väg 268 | Olycka

schedule 2024-07-04 14:30

Olycka

Väg 268 från Fresta till Granakurvan båda riktningarna i Stockholms län (AB)

Singelolycka i den skarpa kurvan, räddningstjänst är på plats.

Läs mer

Väg 268 | Olycka

schedule 2024-07-04 14:30

Olycka

Väg 268 från Fresta till Granakurvan båda riktningarna i Stockholms län (AB)

Singelolycka i den skarpa kurvan, räddningstjänst är på plats.

Läs mer

Väg 226 | Olycka

schedule 2024-07-04 13:02

Olycka

Väg 226 från Trafikplats Älvsjö till Huddingevägen/Åbyvägen i riktning mot Stockholm i Stockholms län (AB)

Flera fordon vänster körfält.

Läs mer