Nedfallet träd

Annons

Publicerad 2024-07-10 14:19Nedfallet träd

Starttid

2024-07-10 14:15:10

Beräknad sluttid

2024-07-10 15:30:00

Beskrivning

Träd över vägbanan i Forserum.

Plats

Väg 931 från Alarp till Forserum båda riktningarna i Jönköpings län (F)