Nedfallet träd

Annons

Publicerad 2024-07-10 14:09Nedfallet träd

Starttid

2024-07-10 14:07:38

Beräknad sluttid

2024-07-10 15:30:00

Aktuell beskrivning

2024-07-10 14:31:25

Flera träd blåst ner över vägen, helt stopp. Räddningstjänat på plats. Begränsad framkomlighet.

Tidgare beskrivningar

2024-07-10 14:26:23

Flera träd blåst ner över vägen, helt stopp. Räddningstjänat på plats.

2024-07-10 14:16:25

Flera träd blåst ner över vägen, helt stopp. Räddningstjänat på väg.

Plats

Väg 1679 från Bäck till Dannike båda riktningarna i Västra Götalands län (O)