Ljungby kommun

Visa pågående händelser

Trafikinformation

Väg 540 | Vägarbete

schedule 2024-04-17 06:11

Vägarbete

Väg 540 från Bökö till Länsgr. Kronobergs/Hallands län vid Sännö båda riktningarna i Kronobergs län (G)

Underhållsarbete mellan Bökö och Gårdshult.

Läs mer

Väg 545 | Vägarbete

schedule 2024-04-16 14:35

Vägarbete

Väg 545 från Boasjön till Lidhult Ö båda riktningarna i Kronobergs län (G)

Underhållsarbete mellan Lidhult och väg 25.

Läs mer

Väg 557 | Vägarbete

schedule 2024-04-12 15:20

Vägarbete

Väg 557 från Trafikplats Lagan (81) till Lagan Golfbana båda riktningarna i Kronobergs län (G)

Underhållsarbete i Lagan.

Läs mer

Väg 537 | Vägarbete

schedule 2024-04-16 05:49

Vägarbete

Väg 537 från Öxnalt till Yasjön båda riktningarna i Kronobergs län (G)

Arbete i vägkant norr om Lidhult.

Läs mer

Väg 25 | Trafikmeddelande

schedule 2024-04-16 01:22

Djur på vägen

Väg 25 från Trafikplats Ljungby N (80) till Cirkulationsplats Myrebo båda riktningarna i Kronobergs län (G)

Rådjur i vägområdet mellan Myrebo och Ljungby N.

Läs mer

Väg 582 | Trafikmeddelande

schedule 2024-04-15 15:10

Fordonshaveri

Väg 582 från Kånna till Cirkulationsplats Berghemsrondellen i riktning mot Grane i Kronobergs län (G)

Stillastående lastbil söder om Ljungby.

Läs mer

Väg 537 | Vägarbete

schedule 2024-04-15 07:04

Vägarbete

Väg 537 från Öxnalt till Yasjön båda riktningarna i Kronobergs län (G)

Arbete i vägkant norr om Lidhult.

Läs mer

Väg 533 | Trafikmeddelande

schedule 2024-04-14 18:23

Nedfallet träd

Väg 533 från Tingsberga till Glamshult båda riktningarna i Kronobergs län (G)

Träd över vägbanan mellan Gunnalt och Tingsberga.

Läs mer

Väg 25 | Vägarbete

schedule 2024-04-13 20:40

Vägarbete

Väg 25 från Trafikplats Ljungby N (80) till Cirkulationsplats Sjöatorp båda riktningarna i Kronobergs län (G)

Långsamtgående arbetsfordon. Målning av vägmarkeringar.

Läs mer

E4 | Väglag

schedule 2024-04-12 14:17

Ytvatten

E4 från Trafikplats Lagan (81) till Trafikplats Hallsjö (82) i riktning mot Värnamo i Kronobergs län (G)

Risk för vattenplaning mellan trafikplatserna Lagan och Hallsjö.

Läs mer

Väg 25 | Trafikmeddelande

schedule 2024-04-12 10:28

Fordonshaveri

Väg 25.05 vid Ljungby C båda riktningarna i Kronobergs län (G)

Stillastående större fordon i rondellen i Ljungby.

Läs mer

Väg 582 | Vägarbete

schedule 2024-04-11 13:53

Vägarbete

Väg 582 från Pettersdal till Cirkulationsplats Hamneda båda riktningarna i Kronobergs län (G)

Underhållsarbete mellan Hamneda och Hornsborg.

Läs mer

Väg 537 | Vägarbete

schedule 2024-04-11 07:07

Vägarbete

Väg 537 från Öxnalt till Yasjön båda riktningarna i Kronobergs län (G)

Arbete i vägkant norr om Lidhult.

Läs mer

E4 | Trafikmeddelande

schedule 2024-04-11 00:09

Djur på vägen

E4 från Trafikplats Hamneda (78) till Trafikplats Ljungby S (79) båda riktningarna i Kronobergs län (G)

Älg i vägområdet norr om Hamneda.

Läs mer

E4 | Trafikmeddelande

schedule 2024-04-10 23:52

Fordonshaveri

E4 från Trafikplats Toftaholm (83) till Trafikplats Hallsjö (82) i riktning mot Helsingborg i Kronobergs län (G)

Stillastående personbil innan Hallsjö.

Läs mer