Vägarbete

Annons

Publicerad 2024-06-14 08:23Vägarbete

Starttid

2024-06-14 08:22:35

Beräknad sluttid

2024-06-14 14:00:00

Beskrivning

Beläggningsreparationer. Långsamtgående arbetsfordon på vägbanan.

Plats

Väg 330 från Kårsta till Bergeforsen båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)


Tillfälliga begränsningar

• Ett körfält avstängt