Vägarbeten

Under senaste 24 timmarna har det rapporterats 300 vägarbeten

Visa pågående händelser

Trafikinformation

Väg 1771 | Vägarbete

schedule 2024-04-16 16:40

Vägarbete

Väg 1771 från Möllebo till Spannarp V båda riktningarna i Skåne län (M)

Akut ledningsarbete i Spannarp.

Läs mer

E22 | Vägarbete

schedule 2024-04-16 16:36

Vägarbete

E22 från Trafikplats Mörrum V (49) till Trafikplats Mörrum Ö (50) i riktning mot Kalmar i Blekinge län (K)

Räckesarbete mellan trafikplatserna Mörrum V och Mörrum Ö

Läs mer

| Vägarbete

schedule 2024-04-16 15:33

Vägarbete

Bergslagsstigen Villa Elfhög i Trollhättans kommun i Västra Götalands län, i båda riktningar.

Byggnation av området. Berör trafik till Villa Elfhög, dessa hänvisas till Kanotklubbens parkering, öster om järnvägen. Gång- och cykelbanan är avstängd utmed spåret/järnvägen. Hänvisas på plats en omledning via Folkets park Hjulkvarnelund. Alternativ framkomlighet för gående och cyklister: Stridsbergsbron eller söder om Arena Älvhögsborg/Kanaltorget.

Läs mer

Väg 1004 | Vägarbete

schedule 2024-04-10 11:54

Vägarbete

Väg 1004.

Mätning.

Läs mer

E6 | Vägarbete

schedule 2024-04-02 08:11

Vägarbete

E6 Lerbomotet till Cpl Södra Torpmotet båda riktningarna i Västra Götalands län (O)

Broarbete. Ett körfältl i vardera riktning på bron

Läs mer

E6 | Vägarbete

schedule 2024-04-16 15:16

Vägarbete

E6 från Knämmotet (107) till Lurmotet (108) båda riktningarna i Västra Götalands län (O)

Tvättar väglinjer.

Läs mer

E4 | Vägarbete

schedule 2024-04-16 15:09

Vägarbete

E4 från Trafikplats Vida Vättern (105) till Trafikplats Norsholm (115) båda riktningarna i Östergötlands län (E)

Räckesarbete.

Läs mer

Väg 44 | Vägarbete

schedule 2024-04-16 14:59

Vägarbete

Väg 44 från Österg. till Häljestena i riktning mot Uddevalla i Västra Götalands län (O)

Sopning av vägbanan.

Läs mer

Väg 681 | Vägarbete

schedule 2024-04-16 14:51

Vägarbete

Väg 681 från Nolgården till Skärmnäs båda riktningarna i Värmlands län (S)

Byte av belysningsstolpe. Skyddsfordon på vägen.

Läs mer

Väg 620 | Vägarbete

schedule 2024-04-16 14:51

Vägarbete

Väg 50 vid Ludvika S båda riktningarna i Dalarnas Län (W)

Breddning av cirkulationsplats Ludvika S inför kommande vindkrafttransporter. Arbetsfordon på vägbanan. Begränsad framkomlighet

Läs mer

| Vägarbete

schedule 2024-04-16 14:54

Vägarbete

Lilleskogsvägen, väg 2050 i Vänersborgs kommun i Västra Götalands län, i båda riktningar.

Borttag av nedblåsta belysningsstolpar av trä vilket gör att ett körfält är avstängt under tiden.

Läs mer

Väg 590 | Vägarbete

schedule 2024-04-16 14:48

Vägarbete

Väg 590 från Gagnef Flottbron till Gagnef Kyrkby båda riktningarna i Dalarnas Län (W)

Broarbete. Bron är avstängd under arbetet.

Läs mer

Väg 545 | Vägarbete

schedule 2024-04-16 14:35

Vägarbete

Väg 545 från Boasjön till Lidhult Ö båda riktningarna i Kronobergs län (G)

Underhållsarbete mellan Lidhult och väg 25.

Läs mer

Väg 15 | Vägarbete

schedule 2024-04-16 14:30

Vägarbete

Väg 15 från Lönsboda Ö till Länsgr. Blekinge/Skåne län vid Rönhult båda riktningarna i Skåne län (M)

Underhållsarbete mellan Lönsboda och länsgränsen.

Läs mer

E4 | Vägarbete

schedule 2024-04-16 14:33

Vägarbete

E4 från Trafikplats Hyllinge (65) till Trafikplats Hamneda (78) båda riktningarna i Skåne län (M)

Målning av linjer på vägbanan mellan helsingborg och Ljungby.

Läs mer