Västernorrlands län

Visa pågående händelser

Trafikinformation

Väg 348 | Vägarbete

schedule 2024-07-14 18:51

Slåtterarbete

Väg 348 från Överhörnäs till Bredbyn båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)

Slåtterarbete. Långsamtgående arbetsfordon på vägen, kortare stopp och köbildning kan förekomma.

Läs mer

E4 | Trafikmeddelande

schedule 2024-07-14 18:38

Fordonshaveri

E4 från Trafikplats Nolby (223) till Sundsvallsbron i riktning mot Umeå i Västernorrlands län (Y)

Stillastående personbil och ett släp i höjd med Tpl Stockvik.

Läs mer

| Vägarbete

schedule 2024-07-14 17:59

Slåtterarbete

E4 från Trafikplats Utansjö (244) till Trafikplats Rosenhill (239) i riktning mot Gävle i Västernorrlands län (Y)

Manuell slåtterröjning. Arbetsfordon på körbanan. Kortare stopp och köbildning kan förekomma i samband med arbetet.

Läs mer

Väg 872 | Hinder

schedule 2024-07-14 17:01

Föremål på vägen

E4 från Ullånger till Ullångersfjärden i riktning mot Umeå i Västernorrlands län (Y)

Däckrester vid mitträcket i höjd med Ullgånger.

Läs mer

E4 | Hinder

schedule 2024-07-14 16:33

Faror på vägen

E4 från Grundsunda till Öden båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)

Vajerräcke som ligger på vägbanan i höjd med Grundsunda. Personal på väg till platsen.

Läs mer

E4 | Trafikmeddelande

schedule 2024-07-14 15:41

Hårda vindar

E4 vid Sundsvallsbron i Västernorrlands län (Y)

Hård sidvind

Läs mer

E4 | Olycka

schedule 2024-07-14 14:31

Olycka

E4 från Saltvik till Trafikplats Saltvik (241) i riktning mot Umeå i Västernorrlands län (Y)

Singelolycka med personbil. Begränsad framkomlighet.

Läs mer

E4 | Trafikmeddelande

schedule 2024-07-14 14:20

Fordonshaveri

E4 från Saltvik N till Trafikplats Saltvik (241) i riktning mot Gävle i Västernorrlands län (Y)

Personbil med haveri. Risk för begränsad framkomlighet.

Läs mer

E4 | Hinder

schedule 2024-07-14 07:20

Föremål på vägen

E4 från Trafikplats Myre till Gomaj i riktning mot Gävle i Västernorrlands län (Y)

Däckrester och mindre plastdetaljer på vägbanan strax norr om Maj.

Läs mer

E4 | Trafikmeddelande

schedule 2024-07-14 03:20

Trafikmeddelande

E4 vid Stockvik-Nolby i Västernorrlands län (Y)

Läs mer

E4 | Trafikmeddelande

schedule 2024-07-13 22:50

Fordonshaveri

E4 från Högakustenbron till Trafikplats Nyadal (246) i riktning mot Umeå i Västernorrlands län (Y)

Personbil strax norr om Högakusten bron. Inväntar bärgare.

Läs mer

E4 | Trafikmeddelande

schedule 2024-07-13 20:55

Fordonshaveri

E4 från Högakustenbron till Trafikplats Nyadal (246) i riktning mot Umeå i Västernorrlands län (Y)

Personbil strax norr om Högakusten bron. Inväntar bärgare.

Läs mer

E4 | Vägarbete

schedule 2024-07-13 20:27

Vägarbete

E4 från Cirkulationsplats Örnsköldsvik till Cirkulationsplats Högland båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)

Väglinjemålning längs sträckan. Arbetsfordon på vägen.

Läs mer

Väg 83 | Trafikmeddelande

schedule 2024-07-13 05:55

Fordonshaveri

Väg 83 från Albybyn till Ovansjö båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)

Personbil med okänt haveri i höjd med infarten till Alby

Läs mer

E4 | Vägarbete

schedule 2024-07-12 23:05

Vägarbete

E4 från Trafikplats Myre till Sundsvallsbron båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)

Väglinjemålning. Långsamtgående arbetsfordon på vägen. Kortare stopp och köbildning kan förekomma i samband med arbetet.

Läs mer