Västernorrlands län

Visa pågående händelser

Trafikinformation

E4 | Vägarbete

schedule 2024-07-16 22:20

Vägarbete

E4 från Cirkulationsplats Högland till Trafikplats Arnäs (255) båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)

Slåtterarbete. Långsamtgående arbetsfordon på vägen, kortare stopp och köbildning kan förekomma.

Läs mer

Väg 331 | Hinder

schedule 2024-07-16 22:23

Faror på vägen

Väg 331 från Lögdö till Åsäng S båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)

En tappad stock som ligger på körbanan, strax norr om Stavreviken. Personal på väg.

Läs mer

Väg 331 | Hinder

schedule 2024-07-16 22:13

Faror på vägen

Väg 331 från Lögdö till Åsäng S båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)

En stock som ligger över vägen, strax norr om Stavreviken. Begränsad framkomlighet.

Läs mer

E4 | Vägarbete

schedule 2024-07-16 22:12

Vägarbete

E4 från Österås till Cirkulationsplats Högland båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)

Väglinjemålning. Långsamtgående arbetsfordon på vägen. Kortare stopp och köbildning kan förekomma i samband med arbetet.

Läs mer

E4 | Hinder

schedule 2024-07-16 20:30

Föremål på vägen

E4 från Trafikplats Sörberge (233) till Trafikplats Vivstavarv (232) i riktning mot Gävle i Västernorrlands län (Y)

Tappad cykel på vägen i höjd med Sörberget. Personal är på väg.

Läs mer

E4 | Vägarbete

schedule 2024-07-16 19:21

Vägarbete

E4 från Österås till Cirkulationsplats Högland båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)

Väglinjemålning. Långsamtgående arbetsfordon på vägen. Kortare stopp och köbildning kan förekomma i samband med arbetet.

Läs mer

Väg 352 | Vägarbete

schedule 2024-07-16 18:39

Vägarbete

Väg 352 från Gullänget till Bussbyvallen båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)

Väglinjemålning. Långsamtgående arbetsfordon på vägen.

Läs mer

E4 | Vägarbete

schedule 2024-07-16 18:26

Slåtterarbete

E4 från Överdal till Trafikplats Gallsäter N (250) i riktning mot Umeå i Västernorrlands län (Y)

Slåtterröjning. Långsamtgående arbetsfordon på vägen, kortare stopp och köbildning kan förekomma.

Läs mer

E4 | Vägarbete

schedule 2024-07-16 18:18

Vägarbete

E4 från Härnösand till Älandsbro jvstn båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)

Manuell slåtterröjning. Arbetsfordon på körbanan. Kortare stopp och köbildning kan förekomma i samband med arbetet.

Läs mer

E4 | Vägarbete

schedule 2024-07-16 18:11

Vägarbete

E4 från Cirkulationsplats Örnsköldsvik till Cirkulationsplats Högland båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)

Väglinjemålning. Långsamtgående arbetsfordon på vägen. Kortare stopp och köbildning kan förekomma i samband med arbetet.

Läs mer

E4 | Vägarbete

schedule 2024-07-16 18:05

Vägarbete

E4 från Docksta Marina till Cirkulationsplats Örnsköldsvik båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)

Väglinjemålning. Långsamtgående arbetsfordon på vägen. Kortare stopp och köbildning kan förekomma i samband med arbetet.

Läs mer

Väg 825 | Olycka

schedule 2024-07-16 15:36

Olycka

Väg 825 från Åsängssjön till Vännersta båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)

Singel i höjd med Åsäng. Risk för begränsad framkomlgihet.

Läs mer

E4 | Trafikmeddelande

schedule 2024-07-16 11:22

Fordonshaveri

E4 från Trafikplats Gärdesdalen (227) till Sundsvallsbron i riktning mot Gävle i Västernorrlands län (Y)

Personbil med haveri på avfarten till trafikplats Skönsberg.

Läs mer

Väg 90 | Vägarbete

schedule 2024-07-16 02:10

Slåtterarbete

Väg 90 från Svedje till Cirkulationsplats Rödsta båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)

Slåtterarbete. Långsamtgående arbetsfordon på vägen, kortare stopp och köbildning kan förekomma.

Läs mer

E4 | Vägarbete

schedule 2024-07-16 00:48

Slåtterarbete

E4 från Trafikplats Rosenhill (239) till Högakustenbron i riktning mot Umeå i Västernorrlands län (Y)

Slåtterarbete. Långsamtgående arbetsfordon på vägen, kortare stopp och köbildning kan förekomma.

Läs mer