Västernorrlands län

Visa pågående händelser

Trafikinformation

E4 | Olycka

schedule 2023-02-20 22:07

Olycka

E4 från Stensland till Docksta Marina båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)

Singelolycka lastbil i höjd med Sjöland. Vägen helt avstängd.

Läs mer

E4 | Olycka

schedule 2023-02-20 18:49

Olycka

E4 vid Sundsvallsbron båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)

Singelolycka på avfarten till Skönsberg, helt stopp.

Läs mer

E4 | Trafikmeddelande

schedule 2023-02-20 16:56

Fordonshaveri

E4 från Trafikplats Torsboda I (235) till Trafikplats Torsboda II (236) i riktning mot Umeå i Västernorrlands län (Y)

En lastbil har fått stopp i Torsbodabacken.

Läs mer

Väg 615 | Trafikmeddelande

schedule 2023-02-20 14:51

Fordonshaveri

Väg 615 från Trafikplats Fillan till Cirkulationsplats Vi i riktning mot Öde i Västernorrlands län (Y)

En lastbil har fått stopp i en backe.

Läs mer

Väg 87 | Trafikmeddelande

schedule 2023-02-20 14:35

Fordonshaveri

Väg 87 från Långsele till Rödsta båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)

En lastbil med haveri.

Läs mer

E4 | Trafikmeddelande

schedule 2023-02-20 12:57

Fordonshaveri

E4 från Trafikplats Torsboda I (235) till Trafikplats Torsboda II (236) i riktning mot Umeå i Västernorrlands län (Y)

En lastbil har fått stopp i Torsbodabacken.

Läs mer

E4 | Vägarbete

schedule 2023-02-20 12:09

Vägarbete

E4 vid Vikingagatan i Västernorrlands län (Y)

Reparation av trafiksignal.

Läs mer

Väg 331 | Olycka

schedule 2023-02-20 11:31

Olycka

Väg 331 från Österforse till Helgum båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)

Singelolycka i höjd med Åberget. Risk för begränsad framkomlighet.

Läs mer

E4 | Olycka

schedule 2023-02-20 11:23

Olycka

E4 från Länsgr. Gävleborgs/Västernorrlands län vid Armsjön till Södra Maj båda riktningarna i Gävleborgs län (X)

Singelolycka med personbil i höjd med Armsjön

Läs mer

E4 | Olycka

schedule 2023-02-20 10:28

Olycka

E4 från Trafikplats Gärdesdalen (227) till Sundsvallsbron i riktning mot Gävle i Västernorrlands län (Y)

Singelolycka personbil i höjd med Gärdesdalen. Begränsad framkomlighet. Räddningstjänst på plats.

Läs mer

E4 | Vägarbete

schedule 2023-02-20 10:27

Vägarbete

E4 från Trafikplats Skullersta (247) till Trafikplats Nyadal (246) i riktning mot Gävle i Västernorrlands län (Y)

Räckesreparation. Norrgående har en max bredd på 4-meter.

Läs mer

E4 | Vägarbete

schedule 2023-02-19 17:50

Vägarbete

E4 från Sundsvallsbron till Trafikplats Vivstavarv (232) båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)

Snöborttagning. Arbetsfordon på körbanan.

Läs mer

Väg 568 | Trafikmeddelande

schedule 2023-02-19 16:03

Fordonshaveri

Väg 568 från Trafikplats Nolby (223) till Övre Tunbyn båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)

Lastbil med ett hjul i diket mellan Tunbyn och Nolby i en kurva. Bärgare på plats. Begränsad framkomlighet.

Läs mer

Väg 684 | Trafikmeddelande

schedule 2023-02-19 14:40

Djur på vägen

Väg 684 från Stångrid till Skeppshamn båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)

En lös häst på och invid vägen

Läs mer

E4 | Trafikmeddelande

schedule 2023-02-18 21:08

Vägskada

E4 från Trafikplats Utansjö (244) till Överdal i riktning mot Gävle i Västernorrlands län (Y)

Ett större potthål strax söder om Utansjö i södergående riktning.

Läs mer