Västernorrlands län

Visa pågående händelser

Trafikinformation

E4 | Trafikmeddelande

schedule 2024-07-18 18:35

Fordonshaveri

E4 från Trafikplats Birsta N (230) till Trafikplats Timrå (231) i riktning mot Umeå i Västernorrlands län (Y)

Personbil med haveri strax norr om Birsta.

Läs mer

E4 | Vägarbete

schedule 2024-07-18 18:33

Vägarbete

E4 från Trafikplats Gärdesdalen (227) till Trafikplats Birsta N (230) båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)

Reparation av mittvajerräcke. Arbetsfordon på vägen, begränsad framkomlighet.

Läs mer

E4 | Vägarbete

schedule 2024-07-18 18:28

Vägarbete

E4 från Cirkulationsplats Örnsköldsvik till Cirkulationsplats Högland båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)

Väglinjemålning. Långsamtgående arbetsfordon på vägen. Kortare stopp och köbildning kan förekomma i samband med arbetet.

Läs mer

E4 | Vägarbete

schedule 2024-07-18 18:21

Vägarbete

E4 från Docksta Marina till Cirkulationsplats Örnsköldsvik båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)

Väglinjemålning. Långsamtgående arbetsfordon på vägen. Kortare stopp och köbildning kan förekomma i samband med arbetet.

Läs mer

E4 | Vägarbete

schedule 2024-07-18 18:00

Vägarbete

E4 vid Sundsvallsbron i riktning mot Umeå i Västernorrlands län (Y)

Avfarten från Sundsvallsbron på norra sidan i norrgående är avstängd på grund av räckesarbete under natten 18-19 juli, mellan 18.00 - 06.00.

Läs mer

E4 | Olycka

schedule 2024-07-18 17:04

Olycka

E4 från Cirkulationsplats Högland till Trafikplats Arnäs (255) i riktning mot Umeå i Västernorrlands län (Y)

Personbil i diket i höjd med Svartby. Räddningsfordon på plats. Begränsad framkomlighet.

Läs mer

E4 | Olycka

schedule 2024-07-18 15:45

Olycka

E4 från Berg till Skule båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)

Personbil med släp som kört in i mitträcket. i höjd med Skule skogen

Läs mer

E4 | Olycka

schedule 2024-07-18 15:39

Olycka

E4 från Härnösands sjukhus till Härnösand båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)

Två personbilar i höjd med Södraljusen. Räddningstjänsten på plats. Begränsad framkomlighet.

Läs mer

E4 | Trafikmeddelande

schedule 2024-07-18 14:01

Brand i fordon

E4 från Trafikplats Utansjö (244) till Överdal i riktning mot Gävle i Västernorrlands län (Y)

Brand i mindre lastbil på parkeringsficka i höjd med Oringsgrubban. Räddningstjänsten på plats.

Läs mer

Väg 331 | Olycka

schedule 2024-07-18 13:57

Olycka

Väg 331 från Viksjö till Sörgraninge båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)

Singelolycka med personbil i höjd med Tappala.

Läs mer

Väg 1068 | Vägarbete

schedule 2024-07-18 12:42

Vägarbete

Väg 1068 från Sörgissjö till Gideå Kyrka båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)

Kabelarbete under bron

Läs mer

E4 | Vägarbete

schedule 2024-07-18 10:06

Vägarbete

E4 vid Sundsvallsbron i riktning mot Umeå i Västernorrlands län (Y)

Räckesarbete på norrgående påfartsramp till Sundsvallsbron. Påfarten avstängd under arbetet. Arbetet urförs kvälls/nattetid mellan 19:00 - 06:00

Läs mer

Väg 922 | Vägarbete

schedule 2024-07-18 09:14

Beläggningsarbete

Väg 922 i Västernorrlands län, i båda riktningar.

Beläggningsarbete. Trafiken dirigeras med trafikljus och lots.

Läs mer

E14 | Vägarbete

schedule 2024-07-18 07:52

Vägarbete

E14 från Tirsta Ö till Tirsta V båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)

Trummarbete i höjd med Tirsta. Arbetsfordon på vägen. Begränsad framkomlighet.

Läs mer

E4 | Trafikmeddelande

schedule 2024-07-18 04:16

Djur på vägen

E4 från Trafikplats Gärdesdalen (227) till Trafikplats Birsta S (229) båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)

Rådjur som befinner sig på och intill vägen.

Läs mer