Västernorrlands län

Visa pågående händelser

Trafikinformation

E4 | Vägarbete

schedule 2024-07-05 15:18

Vägarbete

E4 från Trafikplats Torsboda I (235) till Trafikplats Sörberge (233) i riktning mot Gävle i Västernorrlands län (Y)

Byte av belysningsfundament. Vägen avstängd under arbetet. Följ skyltad omledning.

Läs mer

Väg 90 | Vägarbete

schedule 2024-07-09 18:08

Vägarbete

Väg 90 från Cirkulationsplats Kramfors N till Svedje båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)

Slåtterarbete. Långsamtgående fordon på vägen. Begränsad framkomlighet.

Läs mer

E4 | Vägarbete

schedule 2024-07-09 17:48

Vägarbete

E4 från Ullånger till Dockstabaren båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)

Reparation sidoräcken mellan Docksta och Ullånger. Arbetsfordon på vägen. Kortare stopp och köbildning kan förekomma i samband med arbetet.

Läs mer

Väg 568 | Vägarbete

schedule 2024-07-09 16:43

Vägarbete

Väg 568 från Nolby till Trafikplats Nolby (223) båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)

Mätning provtagning. Arbetsfordon på vägen.

Läs mer

Väg 86 | Vägarbete

schedule 2024-07-09 15:37

Vägarbete

Väg 86 från Järkvissle till Länsgr. Västernorrlands/Jämtlands län Forsstrand båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)

Grävning intill vägen i höjd med Boda. Trafikljus reglerar trafiken.

Läs mer

Väg 331 | Vägarbete

schedule 2024-07-09 15:32

Vägarbete

Väg 331 från Viksjö till Sörgraninge båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)

Grävning intill vägen söder om Åkroken. Trafikljus reglerar trafiken.

Läs mer

E4 | Vägarbete

schedule 2024-07-09 15:11

Vägarbete

E4 vid Sundsvallsbron i riktning mot Umeå i Västernorrlands län (Y)

Räckesarbeten på Sundsvallsbron, ett körfält avstängt i norrgående riktning, risk för köbildning under pendlingstider.

Läs mer

| Vägarbete

schedule 2024-07-09 09:43

Vägarbete

Väg 1030 i Västernorrlands län, i båda riktningar.

Kabelarbete i mark.

Läs mer

E4 | Trafikmeddelande

schedule 2024-07-09 09:34

Fordonshaveri

E4 vid Trafikplats Stockvik (224) i riktning mot Gävle i Västernorrlands län (Y)

Lastbil i höger körfält med punktering i höjd med Tpl. Stockvik. Begränsad framkomlighet.

Läs mer

| Vägarbete

schedule 2024-07-08 12:09

Vägarbete

Väg 511 i Västernorrlands län, i båda riktningar.

Ledningsarbete.

Läs mer

Väg 90 | Vägarbete

schedule 2024-07-09 05:55

Slåtterarbete

Väg 90 från Junsele till Näsåker i riktning mot Mörtsal i Västernorrlands län (Y)

Slåtterarbete. Långsamtgående arbetsfordon på vägen, kortare stopp och köbildning kan förekomma.

Läs mer

Väg 90 | Vägarbete

schedule 2024-07-09 05:55

Slåtterarbete

Väg 90 från Lillegård till Svedje båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)

Slåtterarbete. Långsamtgående arbetsfordon på vägen, kortare stopp och köbildning kan förekomma.

Läs mer

E4 | Trafikmeddelande

schedule 2024-07-09 03:01

Djur på vägen

E4 från Idbyfjärden till Idbyn båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)

Älg på eller invid vägen strax söder om Idbyn.

Läs mer

Väg 87 | Trafikmeddelande

schedule 2024-07-08 21:37

Brand i fordon

Väg 87 från Långsele till Rödsta båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)

Personbil som brinner i höjd med Hjältabodarna. Begränsad framkomlighet i väntan på bärgare.

Läs mer

E4 | Vägarbete

schedule 2024-07-08 20:30

Vägarbete

E4 från Trafikplats Myre till Sundsvallsbron båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)

Väglinjemålning. Långsamtgående arbetsfordon på vägen. Begränsad framkomlighet.

Läs mer