Kumla kyrkby i Sala kommun

Visa pågående händelser

Trafikinformation

Väg 723 | Trafikmeddelande

schedule 2024-04-10 19:04

Nedfallet träd

Väg 723 från Solbo till Tärna folkhögskola båda riktningarna i Västmanlands län (U)

Nedfallet träd, höger körfält sydlig rikting. Ligger precis efter hållplats parkvägen

Läs mer

| Vägarbete

schedule 2024-03-04 15:17

Vägarbete

Väg 723 i Västmanlands län, i båda riktningar.

Skogsavverkning. Ett körfält avstängt och trafiken regleras med trafikvakt. När avverkning sker utanför vägområde kan trafiken passera obehindrat.

Läs mer

Väg 723 | Vägarbete

schedule 2024-03-04 08:39

Vägarbete

Väg 723 från Skogsbo till Tärna folkhögskola båda riktningarna i Västmanlands län (U)

Nedtagning av träd.

Läs mer

Väg 723 | Vägarbete

schedule 2024-02-12 15:20

Vägarbete

Väg 723 från Tärna folkhögskola till Skogsbo i riktning mot Hallsta i Västmanlands län (U)

Kortare stopp kan förekomma under arbetets gång.

Läs mer

Väg 70 | Olycka

schedule 2024-01-24 07:33

Olycka med farligt gods

Väg 70 från Sörhusta till Norrhusta i riktning mot Avesta i Västmanlands län (U)

Lastbil till höger i körfält och gassläp i diket. Bärgare på plats. Växelvis trafik förbi med hjälp av polis.

Läs mer

Väg 70 | Trafikmeddelande

schedule 2024-01-24 07:16

Fordonshaveri

Väg 70 från Sörhusta till Norrhusta i riktning mot Avesta i Västmanlands län (U)

Lastbil till höger. Driften på väg fram

Läs mer

Väg 723 | Trafikmeddelande

schedule 2023-12-30 14:13

Nedfallet träd

Väg 723 från Kumla till Norrhusta båda riktningarna i Västmanlands län (U)

Träd delvis över körfält.

Läs mer

Väg 70 | Olycka

schedule 2023-12-28 20:00

Olycka

Väg 70 från Sörhusta till Norrhusta båda riktningarna i Västmanlands län (U)

Vid järnvägsövergången.

Läs mer

Väg 70 | Trafikmeddelande

schedule 2023-12-25 11:04

Fordonshaveri

Väg 70 från Tärnaby till Sörhusta i riktning mot Avesta i Västmanlands län (U)

Personbilar har stannat i höjd med infarten till Kumla kyrkby

Läs mer

Väg 70 | Trafikmeddelande

schedule 2023-12-22 14:22

Bärgning

Väg 70 från Sörhusta till Norrhusta båda riktningarna i Västmanlands län (U)

Personbil-

Läs mer

Väg 70 | Trafikmeddelande

schedule 2023-12-20 18:45

Bärgning

Väg 70 från Sörhusta till Norrhusta båda riktningarna i Västmanlands län (U)

Bärgning av personbil som står i diket.

Läs mer

Väg 70 | Trafikmeddelande

schedule 2023-12-10 12:02

Fordonshaveri

Väg 70 vid Kumla kyrkby, i riktning mot Enköping.

Personbil har tappat släpvagn. Personbilen står på vägen och släpet ligger i diket.

Läs mer

Väg 70 | Trafikmeddelande

schedule 2023-11-30 22:24

Bärgning

Väg 70 från Sörhusta till Norrhusta båda riktningarna i Västmanlands län (U)

Vägen avstängd vid bärgning

Läs mer

Väg 70 | Trafikmeddelande

schedule 2023-10-30 19:37

Fordonshaveri

Väg 70 från Sörhusta till Norrhusta båda riktningarna i Västmanlands län (U)

Tåg som står på järnvägsövergången och blockerar all trafik. Ingen prognos för tillfället.

Läs mer

Väg 70 | Trafikmeddelande

schedule 2023-10-30 17:27

Fordonshaveri

Väg 70 från Sörhusta till Norrhusta i riktning mot Avesta i Västmanlands län (U)

Personbil till höger

Läs mer