Eksjö kommun

Visa pågående händelser

Trafikinformation

| Vägarbete

schedule 2024-05-22 10:46

Vägarbete

Väg 134 mellan Eksjö Norrlunda och Mobacka, i båda riktningar.

Ledningsarbete norr om Eksjö.

Läs mer

Väg 40 | Olycka

schedule 2024-05-27 06:25

Olycka

Väg 40 från Hjälten till Hjältevad båda riktningarna i Jönköpings län (F)

Trafikolycka med flera fordon i höjd med Hjältevad.

Läs mer

Väg 1034 | Trafikmeddelande

schedule 2024-05-25 09:47

Nedfallet träd

Väg 1034 från Narebo till Hults jvstn i riktning mot Hult i Jönköpings län (F)

Träd över vägbanan norr om Hult.

Läs mer

Väg 129 | Vägarbete

schedule 2024-05-23 08:45

Vägarbete

Väg 129 från Länsgr. Jönköpings/Kalmar län vid Stenkulla till Lönneberga båda riktningarna i Kalmar län (H)

Belysningsarbete i Lönneberga.

Läs mer

Väg 32 | Trafikmeddelande

schedule 2024-05-23 05:51

Djur på vägen

Väg 32 från Trafikplats Eksjö C till Eksjö Norra båda riktningarna i Jönköpings län (F)

Rådjur i vägområdet i höjd med Eksjö

Läs mer

Väg 32 | Vägarbete

schedule 2024-05-15 13:22

Vägarbete

Väg 32 från Björkeryd till Sunneränga båda riktningarna i Jönköpings län (F)

Målning av väglinjer mellan Sunneränga och Bränsmåla.

Läs mer

| Vägarbete

schedule 2024-05-13 09:23

Vägarbete

Väg 40 vid Bruzaholm, i båda riktningar.

Ledningsarbete i Bruzaholm.

Läs mer

Väg 32 | Olycka

schedule 2024-05-13 14:18

Olycka

Väg 32 från Rävla till Ryningsholm båda riktningarna i Jönköpings län (F)

Singelolycka med personbil söder om Eksjö.

Läs mer

Väg 40 | Vägarbete

schedule 2024-05-13 08:12

Vägarbete

Väg 40 från Hjälten till Bogård i riktning mot Borås i Jönköpings län (F)

Belysningsarbete i Bruzaholm.

Läs mer

Väg 32 | Trafikmeddelande

schedule 2024-05-12 09:23

Djur på vägen

Väg 32 från Eksjö Norra till Norrlunda båda riktningarna i Jönköpings län (F)

Rådjur rör sig i vägområdet norr om Eksjö.

Läs mer

Väg 134 | Vägarbete

schedule 2024-05-10 13:30

Vägarbete

Väg 134 från Norrlunda till Länsgr. Östergötlands/Jönköpings län vid Hesterslid i riktning mot Kisa i Jönköpings län (F)

Underhållsarbete i höjd med Eksjö.

Läs mer

Väg 32 | Trafikmeddelande

schedule 2024-05-10 09:05

Olja på vägen

Väg 32 från Trafikplats Eksjö C till Eksjö Norra båda riktningarna i Jönköpings län (F)

Utsläpp på vägbanan i höjd med Eksjö. Sanering pågår.

Läs mer

Väg 32 | Olycka

schedule 2024-05-08 05:50

Olycka

Väg 32 från Rävla till Ryningsholm båda riktningarna i Jönköpings län (F)

Singelolycka med personbil söder om Eksjö

Läs mer

Väg 40 | Olycka

schedule 2024-05-08 00:13

Olycka med tungt fordon

Väg 40 från Hjältevad till Ingatorp båda riktningarna i Jönköpings län (F)

Vägen avstängd. Singelolycka med lastbil i höjd med Ingatorp.

Läs mer

Väg 40 | Vägarbete

schedule 2024-05-07 10:50

Vägarbete

Väg 40 från Vallnäs till Länsgr. Jönköpings/Kalmar län vid Göreda bro båda riktningarna i Jönköpings län (F)

Belysningsarbete i Mariannelund.

Läs mer