Nedfallet träd

Annons

Publicerad 2024-07-10 14:32Nedfallet träd

Starttid

2024-07-10 14:30:47

Beräknad sluttid

2024-07-10 16:30:00

Beskrivning

Träd över vägbanan norr om Vittsjö.

Plats

Väg 117 från Havraljunga S till Havraljunga båda riktningarna i Skåne län (M)