Beläggningsarbete

Annons

Publicerad 2024-07-10 14:09Beläggningsarbete

Starttid

2024-07-10 17:00:00

Beräknad sluttid

2024-07-11 10:00:00

Beskrivning

Mindre beläggningsarbete i höjd med kyrkan. Ett körfält avstängt.

Plats

Väg 83 från Ljusdal till Horne båda riktningarna i Gävleborgs län (X)


Tillfälliga begränsningar

• Ett körfält avstängt