Hinder på vägbanan

Annons

Publicerad 2024-07-10 13:54Hinder på vägbanan

Starttid

2024-07-10 13:54:09

Beräknad sluttid

2024-07-10 14:45:00

Aktuell beskrivning

2024-07-10 14:26:23

Träd över vägen, räddningstjänst på plats.

Tidgare beskrivningar

2024-07-10 14:01:18

Träd över vägen, räddningstjänst på väg.

Plats

Väg 1092 från Kvarnsjön till Bona båda riktningarna i Östergötlands län (E)


Tillfälliga begränsningar

• Vägen avstängd