Olja på vägen

Annons

Publicerad 2024-06-14 09:42Olja på vägen

Starttid

2024-06-14 09:41:05

Beräknad sluttid

2024-06-14 11:00:00

Beskrivning

Drivmedelsläckage

Plats

Väg 90 från S Sollefteå till Trafikplats Hågesta båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)