Vägarbete

Annons

Publicerad 2024-06-13 16:00Vägarbete

Starttid

2024-06-13 15:59:55

Beräknad sluttid

2024-06-13 21:00:00

Beskrivning

Spricklagning. Risk för begränsad framkomlighet.

Plats

Väg 330 från Kårsta till Lunde-Bergeforsen båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)


Tillfälliga begränsningar

• Ett körfält avstängt