Vägarbete

Annons

Publicerad 2024-04-03 14:41Vägarbete

Starttid

2024-04-03 14:40:44

Beräknad sluttid

2024-04-03 16:10:00

Beskrivning

Provtagning i diket. Arbetsfordon på vägbanan

Plats

Väg 785 från Grundsund till Lögås båda riktningarna i Västra Götalands län (O)


Tillfälliga begränsningar

• Ett körfält avstängt