Vägarbete

Publicerad 2024-02-21 07:08


Annons


Vägarbete

Starttid

2024-02-21 07:06:54

Beräknad sluttid

2024-02-21 16:00:00

Beskrivning

Dikningsarbete, begränsad framkomlighet.

Plats

Väg 153 från Ätran till Fegen V båda riktningarna i Hallands län (N)


Tillfälliga begränsningar

• Ett körfält avstängt