Hultvägen i Eksjö kommun

Visa pågående händelser

Trafikinformation

Väg 40 | Vägarbete

schedule 2024-05-06 08:21

Vägarbete

Väg 40 från Cirkulationsplats Eksjö Ö till Hult båda riktningarna i Jönköpings län (F)

Trafiken regleras med trafikljus på grund av räckesarbete mellan Eksjö och Hult.

Läs mer

Väg 40 | Olycka

schedule 2024-05-04 15:47

Olycka

Väg 40 från Hult till Cirkulationsplats Eksjö Ö i riktning mot Borås i Jönköpings län (F)

Singelolycka med personbil mellan Eksjö och Hult.

Läs mer

Väg 40 | Vägarbete

schedule 2024-04-23 14:08

Vägarbete

Väg 40 från Cirkulationsplats Eksjö Ö till Hult båda riktningarna i Jönköpings län (F)

Klippning av vägkanter i höjd med Eksjö.

Läs mer

Väg 40 | Trafikmeddelande

schedule 2024-04-03 14:27

Bärgning

Väg 40 från Cirkulationsplats Eksjö Ö till Hult båda riktningarna i Jönköpings län (F)

Trafiken regleras med vakter och korta stopp kan förekomma på grund av bärgning av lastbil i höjd med Björnshult.

Läs mer

Väg 40 | Trafikmeddelande

schedule 2024-03-07 03:52

Brand i fordon

Väg 40 från Cirkulationsplats Eksjö Ö till Hult båda riktningarna i Jönköpings län (F)

Brand i personbil i höjd med Björka.

Läs mer

Väg 40 | Trafikmeddelande

schedule 2024-02-23 11:00

Djur på vägen

Väg 40 från Hult till Cirkulationsplats Eksjö Ö i riktning mot Borås i Jönköpings län (F)

Djur i vägområdet i höjd med Eksjö.

Läs mer

Väg 40 | Hinder

schedule 2024-02-14 11:14

Faror på vägen

Väg 40 från Hult till Cirkulationsplats Eksjö Ö i riktning mot Borås i Jönköpings län (F)

Föremål på vägbanan mellan trafikplatserna Eksjö och Hult. Personal på väg.

Läs mer

Väg 40 | Olycka

schedule 2024-02-07 09:44

Olycka med tungt fordon

Väg 40 från Cirkulationsplats Eksjö Ö till Hult båda riktningarna i Jönköpings län (F)

Sanering av tidigare olycka i höjd med Eksjö.

Läs mer

Väg 40 | Trafikmeddelande

schedule 2024-02-06 18:51

Fordonshaveri

Väg 40 från Hult till Cirkulationsplats Eksjö Ö i riktning mot Borås i Jönköpings län (F)

Begränsad framkomlighet. Stillastående fordon i höjd med Hult.

Läs mer

Väg 40 | Trafikmeddelande

schedule 2024-01-05 21:21

Fordonshaveri

Väg 40 från Hult till Cirkulationsplats Eksjö Ö i riktning mot Borås i Jönköpings län (F)

Lastbil med haveri strax innan cirkulationsplats Eksjö Ö.

Läs mer

Väg 40 | Trafikmeddelande

schedule 2023-12-21 14:50

Fordonshaveri

Väg 40 från Hult till Cirkulationsplats Eksjö Ö i riktning mot Borås i Jönköpings län (F)

En lastbil med haveri som står illa till. i höjd med Hult.

Läs mer

Väg 40 | Olycka

schedule 2023-12-21 13:51

Olycka

Väg 40 från Cirkulationsplats Eksjö Ö till Hult båda riktningarna i Jönköpings län (F)

Växelvis trafik. Trafikolycka singel lastbil öster om Eksjö.

Läs mer

Väg 40 | Trafikmeddelande

schedule 2023-12-21 13:40

Fordonshaveri

Väg 40 från Hult till Cirkulationsplats Eksjö Ö i riktning mot Borås i Jönköpings län (F)

En lastbil med haveri som står illa till. i höjd med Hult.

Läs mer

Väg 40 | Hinder

schedule 2023-10-17 09:41

Faror på vägen

Väg 40 från Cirkulationsplats Eksjö Ö till Hult i riktning mot Vimmerby i Jönköpings län (F)

En älgkalv ligger vid vägen i höjd med Eksjö. Personal på väg.

Läs mer

Väg 40 | Trafikmeddelande

schedule 2023-09-29 18:07

Järnvägskorsning fungerar ej

Väg 40 från Cirkulationsplats Eksjö Ö till Hult båda riktningarna i Jönköpings län (F)

Problem vid järnvägskorsning mellan Eksjö och Hult.

Läs mer