Aktuellt

Annons

Senaste trafikinformationen

Väg 1967 | Vägarbete

schedule 2024-03-20 15:04

Vägarbete

Väg 1967 från Cirkulationsplats Nödinge N till Ryd båda riktningarna i Västra Götalands län (O)

Lyft av kraftledningar över vägen, avsmalning av vägen. Vägen kommer under kort tid stängas av då kraftledningar dras över vägen.

Läs mer

E22 | Vägarbete

schedule 2024-04-12 15:27

Vägarbete

E 22 vid Trafikplats Lund Södra (19), i riktning mot Lund.

Broarbete mellan trafikplatserna Lund S och Råby.

Läs mer

Väg 672 | Hinder

schedule 2024-04-15 16:31

Tjälskada

Blåkullträsket (620) - Ånäset

Läs mer

Väg 638 | Hinder

schedule 2024-04-15 15:41

Tjälskada

Malmesjaur (629) - Iggevare (642)

Läs mer

Väg 638 | Hinder

schedule 2024-04-15 15:41

Tjälskada

Iggevare (642) - Norden (45)

Läs mer

Väg 642 | Hinder

schedule 2024-04-15 15:40

Tjälskada

Ljusselet (45) - Iggevare (638)

Läs mer

Väg 678 | Hinder

schedule 2024-04-15 15:30

Tjälskada

Södra bredåker (676) - Långsjön

Läs mer

Väg 86 | Trafikmeddelande

schedule 2024-04-15 15:31

Vägskada

Väg 86 från Sunnås till Liden båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)

Vägskada i höjd Flygge. Varningsskyltar och längsgående barriär uppsatta. Begränsad framkomlighet. Sluttiden är preliminär

Läs mer

Väg 583 | Hinder

schedule 2024-04-15 15:08

Tjälskada

Väg 583 mellan Selet och Avan, i båda riktningar.

Läs mer

Väg 906 | Hinder

schedule 2024-04-15 14:33

Tjälskada

Lomberget (98) - Lomträsk

Läs mer

Väg 50 | Trafikmeddelande

schedule 2024-04-15 13:38

Vägskada

Väg 50 från Gubbero till Ängesby i riktning mot Mjölby i Östergötlands län (E)

Större sänka i vägen, mellan körfälten, i höjd med Ryggsten.

Läs mer

| Vägarbete

schedule 2024-04-15 13:13

Vägarbete

Broplatsen i Mölndals stad i Västra Götalands län, i båda riktningar.

Kraftig begränsad framkomlighet på Broplatsen

Läs mer

Väg 260 | Vägarbete

schedule 2024-04-15 12:50

Vägarbete

Väg 260 mellan Gillevägen och Planiarondellen, i båda riktningar.

Mätning/provtagning Arbetet avser provborrningar inför kommande skyfallsåtgärder. Arbetet utförs i skydd av TMA-fordon och ibland med hjälp av flaggvakter. Borrningarna utförs efter kl 21.00.

Läs mer

Väg 1004 | Vägarbete

schedule 2024-04-10 11:53

Vägarbete

Väg 1004, i båda riktningar.

Mätning. Skyddsbil på plats, växselviss trafik. Vid dåliga siktförhållanden regleras trafiken med vakt

Läs mer

E18 | Vägarbete

schedule 2024-04-15 12:18

Vägarbete

E 18 mellan Bergmotet och Skattkärrsmotet, i riktning mot Kristinehamn.

Underhållsarbeten i mittren. Skyddsfordon kommer förekomma på vägen.

Läs mer

Sökfilter

Pågående vägarbeten

857

Pågående olyckor och hinder

461

Övriga pågående händelser

16