Aktuellt

Annons

Senaste trafikinformationen

| Vägarbete

schedule 2024-07-01 14:02

Vägarbete

Väg 69 från Sörbo S till Lund båda riktningarna i Dalarnas Län (W)

Mätning/provtagning. Risk för begränsad framkomlighet.

Läs mer

| Vägarbete

schedule 2024-06-24 08:20

Vägarbete

Väg 685 i Uppsala län, i båda riktningar.

Ledningsarbete

Läs mer

| Vägarbete

schedule 2024-07-09 07:15

Vägarbete

Marieholmsgatan/Gullbergs Strandgata till Gullbergs Strandgata mellan Lilla Marieholmsgatan och Falutorget i Göteborg kommun

Arbetet pågår på Gullbergs Strandgata vid bron över Tingstadtunneln. Väg avstängd för alla trafikslag. Biltrafiken hänvisas till E45 och närliggande trafikplatser.

Läs mer

Väg 709 | Vägarbete

schedule 2024-06-28 10:16

Vägarbete

Väg 709 i Uppsala län.

Trafiken regleras med skyddsbil.

Läs mer

Väg 190 | Vägarbete

schedule 2024-06-28 21:31

Vägarbete

Väg 190 från Angereds kyrka till Marken båda riktningarna i Västra Götalands län (O)

Arbete intill vägen. Trafiken styrs med trafiksignal.

Läs mer

Väg 512 | Vägarbete

schedule 2024-07-04 16:00

Vägarbete

Väg 512 från Bösalt till Vivljunga båda riktningarna i Kronobergs län (G)

Ledningsarbete norr om Markaryd.

Läs mer

| Vägarbete

schedule 2024-07-04 16:05

Vägarbete

Väg 522 vid Vivljunga, i båda riktningar.

Ledningsarbete i höjd med Vivljunga.

Läs mer

Väg 1842 | Vägarbete

schedule 2024-07-04 12:52

Vägarbete

Väg 1842 från Fagerhult till Björnholm båda riktningarna i Skåne län (M)

Vägen avstängd. Ledningsarbete i höjd med Skånes Fagerhult.

Läs mer

Väg 260 | Vägarbete

schedule 2024-05-24 14:41

Vägarbete

Väg 260 på Ältavägen vid Almvägen, i riktning mot Handen.

Risk för köbildning. Tillfällig busshållplats

Läs mer

| Vägarbete

schedule 2024-06-18 09:17

Vägarbete

Väg 730 från Bygdeträsk till Avaborg båda riktningarna i Västerbottens län (AC)

Bekämpning av lupiner i vägsläntdike

Läs mer

Väg 803 | Vägarbete

schedule 2024-06-18 09:17

Vägarbete

Väg 803 från Nedre Åbyn N till Åbyn båda riktningarna i Västerbottens län (AC)

Bekämpning av lupiner i vägsläntdike

Läs mer

Väg 741 | Vägarbete

schedule 2024-06-18 09:34

Vägarbete

Väg 741 från Träskmyran till Nysätra båda riktningarna i Västerbottens län (AC)

Bekämpning av lupiner i diket.

Läs mer

| Vägarbete

schedule 2024-06-18 09:18

Vägarbete

Väg 732 från Gammelbyns fäbod till Andersfors Ö båda riktningarna i Västerbottens län (AC)

Bekämpning av lupiner i vägsläntdike

Läs mer

| Vägarbete

schedule 2024-06-18 09:18

Vägarbete

Väg 779 från Andersfors till Åsträsk båda riktningarna i Västerbottens län (AC)

Bekämpning av lupiner i vägsläntdike

Läs mer

Väg 364 | Vägarbete

schedule 2024-06-18 09:17

Vägarbete

Väg 364 från Burträsk till Andersfors båda riktningarna i Västerbottens län (AC)

Bekämpning av lupiner i vägsläntdike

Läs mer

Sökfilter

Pågående vägarbeten

815

Pågående olyckor och hinder

30

Övriga pågående händelser

8