Aktuellt

Annons

Senaste trafikinformationen

Väg 1137 | Vägarbete

schedule 2023-12-03 17:09

Vägarbete

Väg 1137 i Skåne län, i båda riktningar.

Kabelarbete i höjd med Högsmölla.

Läs mer

Väg 964 | Vägarbete

schedule 2023-12-04 21:21

Vägarbete

Väg 964 från Nordanåker N till Ödsgård S båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)

Ledningsarbete. Risk för begränsad framkomlighet.

Läs mer

| Vägarbete

schedule 2023-11-24 08:43

Vägarbete

Väg 934 från Josberg till Cirkulationsplats Fjärås båda riktningarna i Hallands län (N)

Breddning av väg.

Läs mer

| Vägarbete

schedule 2023-10-01 10:08

Vägarbete

Väg 1640 från Osdal till Funningen båda riktningarna i Västra Götalands län (O)

Ledningsarbete. Arbetsfordon på vägen dagtid

Läs mer

| Vägarbete

schedule 2023-11-29 15:37

Vägarbete

Väg 1024 från Vasaloppsvägen till Evertsberg båda riktningarna i Dalarnas Län (W)

Underhållsarbete på sträckan. Arbetsfordon på vägen, trafiken regleras med trafiksignaler.

Läs mer

| Vägarbete

schedule 2023-09-27 10:16

Vägarbete

A Odhners Gata nära Dag Hammarskjöldsleden i Göteborg kommun

Arbete med vatten och avlopp.

Läs mer

| Vägarbete

schedule 2023-09-26 11:15

Vägarbete

Väg 953 från Ö Granvåg till Gåsnäs båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)

Ledningsarbete. Ett körfält avstängt.

Läs mer

Väg 667 | Vägarbete

schedule 2023-11-21 13:28

Vägarbete

Väg 667 från Tövsätter till Sörforsa båda riktningarna i Gävleborgs län (X)

Ledningsarbete. Risk för begränsad framkomlighet.

Läs mer

Väg 55 | Vägarbete

schedule 2023-10-27 11:58

Vägarbete

Väg 55 mellan Högsten och Malmköping, i båda riktningar.

Byggnation av ny sträckning av väg 55 mellan Dunker-Björndammen

Läs mer

| Vägarbete

schedule 2023-11-24 08:53

Vägarbete

Väg 934 Josberg till Cpl Fjärås båda riktningarna i Hallands län (N)

Byggnation Gång och cykelväg i etapper om max 200 m åt gången.

Läs mer

| Vägarbete

schedule 2023-11-17 13:21

Vägarbete

Väg 2079 från Gualövs Kyrka till Gualöv Ö båda riktningarna i Skåne län (M)

Ledningsarbete vid Gualöv.

Läs mer

Väg 2080 | Vägarbete

schedule 2023-11-17 13:21

Vägarbete

Väg 2080 från Sjögård till Gualöv Ö båda riktningarna i Skåne län (M)

Ledningsarbete vid Gualöv.

Läs mer

Väg 1670 | Vägarbete

schedule 2023-11-17 13:21

Vägarbete

Väg 1670 från Gualöv till Ö Ljungby båda riktningarna i Skåne län (M)

Ledningsarbete vid Gualöv.

Läs mer

Väg 321 | Vägarbete

schedule 2023-11-13 11:43

Vägarbete

Väg 321 från Svenstaviks skola till Berg båda riktningarna i Jämtlands län (Z)

Ledningsarbete. Arbetsfordon på vägen, risk för begränsad framkomlighet.

Läs mer

Väg 50 | Vägarbete

schedule 2023-11-17 19:13

Vägarbete

Väg 50 från Äspedalen till Österäng båda riktningarna i Örebro län (T)

Broarbete. Trafiken leds över i mötande körfält

Läs mer

Sökfilter

Pågående vägarbeten

883

Pågående olyckor och hinder

468

Övriga pågående händelser

16