Aktuellt

Annons

Senaste trafikinformationen

Väg 27 | Vägarbete

schedule 2023-03-13 09:21

Vägarbete

Väg 27 från Skörje till Backaryd N båda riktningarna i Blekinge län (K)

Begränsad framkomlighet på grund av nybyggnation av mittseparerad väg i höjd med Backaryd.

Läs mer

Väg 562 | Vägarbete

schedule 2023-03-08 16:09

Vägarbete

Väg 562 från Stockviksverken till Nolby båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)

Arbete med gång- och cykelbana vid cirkulationsplats. Arbetsfordon på vägen

Läs mer

Väg 40 | Vägarbete

schedule 2022-12-29 10:45

Vägarbete

Väg 40 vid Trafikplats Eksjö Centrum, i riktning mot Eksjö.

Underhållsarbete i Eksjö. Långsamtgående arbetsfordon på vägen.

Läs mer

| Vägarbete

schedule 2023-03-10 16:27

Vägarbete

Rödjanvägen i Mariestads kommun i Västra Götalands län, i båda riktningar.

På grund av nedsatt trafiksäkerhet för alla trafikanter på Rödjanvägen stängs vägen av tillfälligt. Rödjanvägen stängs av efter en riskbedömning där tunga och bredda byggtransporter kommer att trafikera denna kurviga och smala vägen i samband med byggandet av anstalten Rödjan. Gäller genomfartstrafik mellan Gummerstadsvägen och Åsenvägen

Läs mer

| Vägarbete

schedule 2023-03-10 14:34

Vägarbete

Södra Sjöfarten mellan Operagatan och Norra Sjöfarten i Göteborg kommun

Södra sjöfarten avstängd mellan Operan och Hisingsbron. Trafiken dubbelriktas på Norra sjöfarten.

Läs mer

| Vägarbete

schedule 2023-02-28 10:31

Vägarbete

Hjortmossegatan i Trollhättans kommun i Västra Götalands län, i båda riktningar.

Vatten- och avlopparbete i området. Förslag på omledningsväg via Karlstorpsvägen, Lasarettsvägen och Hjortmosseporten och Hörngatan. För gående och cyklister finns framkomlighet.

Läs mer

Väg 1102 | Vägarbete

schedule 2023-02-28 08:38

Vägarbete

Väg 1102 från Godegård Kyrka till Godegårdsbruk båda riktningarna i Östergötlands län (E)

Broarbete. Vägen kommer preliminärt vara avstängd för trafik tills 2024-09-15.

Läs mer

| Vägarbete

schedule 2022-10-10 20:23

Vägarbete

Väg 565 från Swedenborgsplatsen till Lexby Östergård båda riktningarna i Västra Götalands län (O)

Byggnation av Björlandamotet. Tillfällig cirkulationsplats förbi arbetsområdet.

Läs mer

E6 | Vägarbete

schedule 2023-02-23 08:45

Vägarbete

E6 påfart från E20 (Tpl Olskroksmotet) till E6 (Tpl Olskroksmotet) i Göteborg kommun

Avfarten mot E6 norrgående från E20. Kakeltunneln är avstängd.

Läs mer

Väg 1698 | Vägarbete

schedule 2023-02-14 14:54

Vägarbete

Väg 1698 från Aplaredsmotet till Målsryd båda riktningarna i Västra Götalands län (O)

På grund av broskada är bärigheten sänkt på denna väg. Bruttovikt 6 ton. Följ orange vägvisning

Läs mer

E6 | Vägarbete

schedule 2022-04-18 12:09

Vägarbete

E6 av-/påfart från E45 (Tpl Gullbergsmotet) till E6 (Tpl Gullbergsmotet) i Göteborg kommun

Arbete med Tingstadstunneln

Läs mer

E6 | Vägarbete

schedule 2023-02-07 11:57

Vägarbete

E6 av-/påfart från E6 (Tpl Gullbergsmotet) till E45, Falutorget (Tpl Falutorgsmotet) i Göteborg kommun

Fundamentsarbete för ny bro,

Läs mer

| Vägarbete

schedule 2023-01-18 07:58

Vägarbete

Oxtorgsgatan i Stockholms stad i Stockholms län.

Byggetablering vilket medför att det på sträckan Oxtorget till Regeringsgatan endast är tillåtet att köra mot Regeringsgatan.

Läs mer

Väg 116 | Vägarbete

schedule 2022-04-25 12:55

Vägarbete

Väg 116 vid Näsum, i båda riktningar.

Broarbete i höjd med Näsum.

Läs mer

Väg 2088 | Vägarbete

schedule 2022-04-25 12:55

Vägarbete

Väg 2088 i Skåne län, i båda riktningar.

Broarbete i höjd med Näsum.

Läs mer

Sökfilter

Pågående vägarbeten

800

Pågående olyckor och hinder

24

Övriga pågående händelser

13