Aktuellt

Senaste trafikinformation

Typ Skapad Plats
Vägarbete
2023-09-25 13:32:56 Väg 913 från Brandstorp till Norrhult C båda riktningarna i Kronobergs län (G) Läs mer
Vägarbete
2023-09-25 13:26:23 Väg 503 från Trafikplats Teg N till Trafikplats Teg S i riktning mot Rödbäcksdalen i Västerbottens län (AC) Läs mer
Vägarbete
2023-09-25 13:17:46 Väg 531 från Västerhångsta S till Backen båda riktningarna i Västernorrlands län (Y) Läs mer
Trafikmeddelande
2023-09-25 13:12:48 E4 från Trafikplats Brunnby (184) till Trafikplats Säby (186) i riktning mot Gävle i Uppsala län (C) Läs mer
Vägarbete
2023-09-25 13:07:46 Väg 818 mellan Södra Vi Södra och Södra Vi Centrum, i båda riktningar. Läs mer
Vägarbete
2023-09-25 13:07:46 Väg 23 vid Södra Vi, i båda riktningar. Läs mer
Vägarbete
2023-09-25 12:47:42 Väg 11 från Cirkulationsplats Dalby till Cirkulationsplats Sjöbo V båda riktningarna i Skåne län (M) Läs mer
Vägarbete
2023-09-25 12:37:43 Väg 42 från Trafikplats Vårgårda till Sollebrunn båda riktningarna i Västra Götalands län (O) Läs mer
Vägarbete
2023-09-25 12:32:58 Väg 23 från Gottåsa till Lövhult i riktning mot Osby i Kronobergs län (G) Läs mer
Vägarbete
2023-09-25 12:27:43 E4 från Nydalarondellen till Trafikplats Sävar S båda riktningarna i Västerbottens län (AC) Läs mer
Vägarbete
2023-09-25 12:17:38 Väg 25 från Cirkulationsplats Vallås till Länsgr. Kronobergs/Hallands län vid Hilleshult båda riktningarna i Hallands län (N) Läs mer
Vägarbete
2023-09-25 12:17:38 Väg 162 Skarstad till Älvbacken båda riktningarna i Västra Götalands län (O) Läs mer
Vägarbete
2023-09-25 12:11:30 Väg 97 från Gamla Sävast till Boden Centrum båda riktningarna i Norrbottens län (BD) Läs mer
Vägarbete
2023-09-25 11:42:48 E4 från Töre Ö till Kalix båda riktningarna i Norrbottens län (BD) Läs mer
Olycka
2023-09-25 11:32:53 E4 från Trafikplats Nyvång (66) till Trafikplats Hyllinge (65) i riktning mot Helsingborg i Skåne län (M) Läs mer
Pågående vägarbeten

1485

Pågående olyckor och hinder

25

Övriga pågående händelser

3