Olycka

Publicerad 2023-06-03 20:04Olycka

Starttid

2023-06-03 20:03:24

Beräknad sluttid

2023-06-03 21:45:00

Aktuell beskrivning

2023-06-03 20:57:47

Begränsad framkomlighet på grund av en tidigare olycka med flera fordon söder om Bjuv.

Tidgare beskrivningar

2023-06-03 20:27:54

Vägen avstängd. Olycka med flera fordon söder om Bjuv.

2023-06-03 20:17:51

Mycket begränsad framkomlighet. Olycka med flera fordon söder om Bjuv.

2023-06-03 20:12:08

Olycka med flera fordon söder om Bjuv.

Plats

Väg 110 från Billesholm V till St Mörshög Ö båda riktningarna i Skåne län (M)